Sukututkimus verkossa on nykyään todella yleistä ja suosittua. Sukututkijalla on käytössään erittäin laaja ja monipuolinen aineisto, mutta ongelmatonta oman suvun käänteiden tutkinta ei silti ole vieläkään. Sukututkimus on kuitenkin tullut huomattavasti helpommaksi takavuosiin verrattuna internetin tulon myötä, sillä netissä tieto liikkuu todella nopeasti. Internetin foorumeilla esimerkiksi sukukirjan laadintaan osallistuvat henkilöt voivat vaihtaa tietoja ja keskustella asioista reaaliaikaisesti.

Sukututkimusta voivat nykyään harrastaa kaiken ikäiset, mutta suosituinta se on juuri eläke-ikään ehtineiden keskuudessa. Muita sukututkimusta harrastavia ryhmiä ovat tutkijoiden mukaan nuoret isät ja jossain määrin myös eri alojen opiskelijat.

Internetin avulla alkuun

Ensimmäisen askeleen sukututkimuksen maailmaan voi ottaa Google -hakupalvelun kautta. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa onko tutkimuksen kohteesta, eli esimerkiksi omasta suvusta jo tehty sukututkimusta. Aineistoa on helposti tarjolla, sillä verkon digitoidut kirkonkirjat ja omat tietokannat auttavat mukavasti alkuun. Tietokannoista tärkeimpiä ovat Karjala- ja Hiski -tietokannat, joista löytyy runsaasti tietoa. Hiski -tietokanta tarjoaa mahdollisuuden etsiä omia sukulaisiaan todella pitkältä ajanjaksolta.

Kirkonkirjojen tietoja löytyy myös pitkältä ajalta, mutta esimerkiksi tunnettu Pohjan sodan 1700-1721 aikainen venäläisten suorittama miehitys Suomessa tuhosi totaalisesti kaikki vuotta 1721 vanhemmat tiedot. Karjala-tietokannasta voi tehdä myös monia hakuja luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoja koskien.

Väestörekisterikeskuksesta väestötietojärjestelmään

Muistathan, että verkossa saa julkaista ainoastaan yli 100 vuotta vanhoja tietoja ja merkintöjä sukututkimusta koskien. Isovanhempien tietoja ei voi laittaa verkkoon, mutta ne on löydettävissä arkistosta. Tiedot voi tilata seurakunnista, johon saattaa kulua pitkän aikaa, jopa kuukausia. Jos tietoja ei ole saatavissa seurakunnista, sukututkijan kannattaa käyttää hyödykseen Väestörekisterikeskuksen omaa väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmästä löytyy kaikki vuoden 1974 jälkeen elossa olleet Suomen kansalaiset. Tietoja voi etsiä myös Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoista.

Sosiaalinen Media vie eteenpäin

Sukutietojen järjestely on nykyään todella helppoa ja nopeaa. Tiedot voi kätevästi tallentaa selaimen avulla käytettävissä oleviin verkkopalveluihin, joista My Heritage -palvelu on loistava esimerkki. My Heritage -palvelu tarjoaa runsaasti materiaalia ja oikean sukupuun. Kyseisen palvelun avulla saa myös yhteyden muihin sukututkijoihin. Tarkkana kannattaa kuitenkin olla, sillä esimerkiksi elossa olevien henkilöiden tietojen julkaisemiseen tarvitaan aina henkilöiden oma suostumus. EU:n tietosuojalainsäädäntöön kannattaa tutustua etukäteen kyseisen asian tiimoilta..