Yläbanneri kuvakooste

korea05.gif

Ovaskan sukuseura ry

korea05.gif

 


Tervetuloa Ovaskan sukuseuraan!

 

Sukutuotteita myytävänä - Tutustu!

 

Tee yhteystietojen muutosilmoitus tästä!

 

   Sukuseura » Toimintakertomukset


Toimintakertomukset

Ovaskan sukuseuran toimintakertomus vuosina 2004 - 2006

Yleistä

Sukuseuran toiminta on ollut kuluvan toimintakauden aikana monipuolista ja vilkasta. Olemme virallisesti rekisteröityneet yhdistysrekisteriin sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen liittoon. Olemme näillä päätöksillä halunneet selkeästi määrittää oman asemamme ja viiteryhmämme. Yhteistyömme Munukan sukuseuran kanssa on jatkunut hedelmällisenä ja osoittanut hyvän yhteistyön voiman iltamaprojektien järjestämisessä.

Sukuseuramme on saanut oman tunnuksen ja sen varaan suunnitellut erilaiset sukutuotteet, jotka ovat omiaan tukemaan sääntöjemme mukaista tarkoitusta, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Olemme tehneet sukuseurallemme omat korkeatasoiset internet-sivut. Täten pyrimme saavuttamaan yhä laajemman joukon, joka on kiinnostunut Ovaskan sukuseurasta ja suvusta yleensäkin. Sukututkimuksemme tuotoksena valmistui 2. versio Ovaskan sukukirjasta sekä painettuna että CD-muodossa.

Jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärä oli 17.9.2006 144 henkilö- ja perhejäsentä.

Jäsenille on lähetetty vuosina 2004 - 2006 kuusi jäsenkirjettä.

Hallinto

Sukuseuran hallintoon ovat kuuluneet toimikaudella seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Lauri Ovaska,
Kerava (Kaukola)

Sukumatkavastaava

Soini Hämäläinen,
Mäntsälä (Keskiselkä 3)

 

varalla Taimi Räihä,
Mäntsälä (Keskiselkä 3)

Rahastonhoitaja

Maarit Härkönen
Lahti (Vasikkala)

varalla Katariina Roslund
Lappeenranta

Sukututkimusvastaava

Jukka Kemppinen
Huutotöyry (Roinila 3)

varalla Markku Jaakonsaari
Virenoja (Roinila 3)

Sukututkimusvastaava

Esko Ovaska
Lampikangas (Ovaskan kylä)

varalla Anneli Heschung
Lappeenranta (Ovaskan kylä)

Internet- ja iltamavastaava

Jari Ovaska
Turku (Ovaskan kylä)

varalla Kaisu Rokka
Virolahti (Jääski)

Sukumatkavastaava

Jussi Ovaska
Lappeenranta (Tietävälä)

varalla Pertti Ovaska
Imatra (Tietävälä)

Varapuheenjohtaja

Matti Ovaska
Helsinki (Keskiselkä)

varalla Yrjö Ovaska
Lappeenranta (Keskiselkä)

Jäsenvastaava

Raija Ovaska
Vantaa (Vasikkala)

varalla, sihteeri
Tuula Fokin
Järvenpää (Keskiselkä, Veitsjoki, Inkilä)

Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana 11 kokousta ja kolme virallista yhteiskokousta Munukan sukuseuran kanssa.

Epävirallisia neuvotteluja iltamien järjestelyihin liittyen on pidetty lukuisia, joissa sukuseuraa on edustanut iltamatyöryhmään kuuluneet hallituksen jäsenet.

Lisäksi hallitus on pitänyt yhteyttä toisiinsa sähköpostilla ja puhelimitse.

Lauri Ovaska ja Soini Hämäläinen osallistuivat Kirvulaisten sukuseurojen yhteispalaveriin 22.1.2005 Hotelli Salpauksessa Lahdessa.

Pertti Ovaska osallistui Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton vuosikokoukseen Imatralla lokakuussa 2005.

Sukuseura kuuluu Karjalaisten sukuyhteisöjen liittoon ja on Karjalan Liiton jäsen.

Sukuseuran rekisteröinti

Sukuseuran rekisteröintiasiakirjat on toimitettu toimintakauden aikana Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt 24.9.2004 Ovaskan sukuseura ry:n virallisesti rekisteriin.

Jäsenkampanja

Hallitus käynnisti vuonna 2004 jäsenkampanjan uusien jäsenien saamiseksi sukuseuraan.

Sukututkimus

Sukukirjasta ilmestyi toimintakauden aikana 2. versio, jossa on 2500 Ovaskan sukuun kuuluvaa henkilöä.

Sukutunnus

Toimikaudella otettiin käyttöön suunnittelija Juha E. Tetrin suunnittelema sukutunnus, jota on käytetty erilaisissa sukutuotteissa.

Sukutuotteet

Toimintavuosina 2004 - 2005 teetettiin sukuseuralle pöytäviiri, isännänviiri sekä pinssi. Tuotteita on myyty 17.9.2006 mennessä: 32 pöytäviiriä, 12 isännänviiriä sekä 90 pinssiä. Sukukirjoja on myyty 26 kpl (CD:t ja painetut kirjat yhteensä).

Internet-sivut

Ovaskan sukuseuralle tehtiin uudet internet-sivut syksyn 2005 aikana osoitteeseen www.ovaskat.net. Sivuston sisällön tuotti sukuseuran hallitus ja teknisen toteutuksen teki Karjalainen internetyhdistys.

Järjestetyt tapahtumat

Karjalaiset vanhan ajan iltamat järjestettiin 14.2.2004 Orimattilan Jymylinnassa yhdessä Munukan sukuseuran kanssa, samoin Kekri-juhlat 29.10.2005.  Juhlat onnistuivat hyvin ja yleisöä oli kummassakin tapahtumassa runsaasti.

Vanhan ajan iltamat tuotti voittoa 600 euroa, joka jaettiin tasan molempien sukuseurojen kesken. Kekri-iltamista ei tullut voittoa.

Sukumatkat

Hallitus oli järjestämässä sukumatkaa Kirvuun keväällä 2005, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi matka peruuntui.

 

 

 

redbox_up.gifSiirry ylös

korea05.gif

Webdesign by Karjalainen internetyhdistys ry Sponsored by ProKarelia Maintenanced by Vell-Made graphics since 2009