Genealogia eli sukututkimus tarkoittaa tiedettä, jossa tutkimuskohteina ovat sukujen historia ja ihmisten väliset sukulaisuussuhteet. Sukututkimus jaetaan perinteiseen moniin arkistolähteisiin perustuvaan sukututkimukseen ja geneettiseen sukututkimukseen. Internettiin voi perustaa virtuaaliyhteisön, jossa sukututkimukseen osallistuvat voivat keskustella, vaihtaa mielipiteitä ja tietoja keskenään. Lue lidää verkkoyhteisöistä tämän osion artikkeleista!